+49 69 71 67 2 67 0

  clients(at)lawyersgermany.com

+49 69 71 67 2 67 0
clients(at)lawyersgermany.com
Company Formation Germany

CHECK COMPANY
NAME AVAILABILITY (Step 1)Articles

Podatek dla Firm w Niemczech

Updated on Wednesday 15th March 2017

Rate this article
5 5 1
based on 1 reviews


Corporate-Tax-in-Germany.jpg

Podstawa opodatkowania osób prawnych w Niemczech
 

W Niemczech podatek dochodowy pobierany jest w Niemczech od wszystkich firm, które działają w kraju. Firmy przynależne są opodatkowane od swoich ogólnoświatowych dochodów, podczas gdy spółki niebędące rezydentami muszą płacić podatki tylko od dochodów uzyskanych z siedziby w Niemczech.
 
Niemiecka firma uważana jest za rezydenta podatkowego, jeżeli ma ona siedzibę (także wymienioną w dokumentach założycielskich) lub jeśli jej główne miejsce zarządzania znajduje się w Niemczech. Miejsce zarejestrowania firmy nie ma znaczenia dla celów podatkowych.
 
Inwestorzy, którzy chcą otworzyć firmę w Niemczech muszą poznać zasady odnoszące się do podatku od osób prawnych, a także rocznych terminów zgłoszeń podatkowych. Nasz zespół konsultantów rejestrowania firmy w Niemczech oferuje pomoc w postępowaniu zgodnie z tymi procedurami.
 

Stawka podatku od osób prawnych w Niemczech
 

Stawka podatku od osób prawnych w Niemczech wynosi 15%. dodatkowo, dopłata solidarności i podatek handlowy może osiągnąć łączną wartość od 30 do 33%. Podatek waha się w zależności od lokalizacji: ma on wyższą wartość w miastach takich, jak Monachium czy Frankfurtu i niższą na obszarach o mniejszym potencjale gospodarczym.
 
Podatek od osób prawnych nakładany jest na zyski firmy, którymi mogą być zyski biznesowe lub handlowe firmy, pasywny dochód i/lub zysk kapitałowy. Niektóre wydatki firmy podlegają odliczeniu, firmy mogą stosować pewne prawne strategie do minimalizowania podatków.
 
Rok podatkowy może być taki sam, jak rok kalendarzowy, ale w tym samym czasie firma może określić swój własny rok obrotowy. Jednak, okres rozliczeniowy nie może przekraczać 12 miesięcy. Nasz zespół agentów zakładania niemieckiej firmy oferuje pomoc w zakresie wymogów prawnych ustanowionych dla poszczególnych okresów rozliczeniowych.
 

Inne podatki w Niemczech
 

Pozostałe podatki dla firm w Niemczech to:
 
- gminny podatek od nieruchomości
- podatek od przeniesienia nieruchomości
- podatki celne i akcyzowe
- składki na ubezpieczenia społeczne.
 
Filie w Niemczech są opodatkowane tak samo, jak spółki zależne, w wysokości 15%.
Podatek od wartości dodanej (VAT) w Niemczech ma standardową stawkę w wysokości 19% lub obniżoną stawkę 7%. Zmniejszony VAT ma zastosowanie do szerokiego obszaru produktów spożywczych, takich jak woda, sprzętu medycznego niezbędnego dla osób niepełnosprawnych, książek i gazet, imprez kulturalnych i sportowych, i innych.
 
Nie ma podatku od kapitału, nie ma podatku od wynagrodzeń i nie ma opłaty skarbowej. Firmy, które zatrudniają pracowników w Niemczech muszą płacić 50% składek na ubezpieczenie społeczne.
 
Niemcy stosują podatek potrącony od dywidend (w wysokości 25%) oraz od tantiem (w wysokości 15%). W kilku przypadkach, podatek potrącony jest również stosowany dla odsetek. Gdy oprocentowanie jest nałożone na firmę, podatek wynosi 25%.
 
Podwójne opodatkowanie jest możliwe w Niemczech dla firm i osób fizycznych ze względu na dużą liczbę porozumień o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych pomiędzy Niemcami i innymi krajami na całym świecie. Firmy mogą korzystać z postanowień takich umów jedynie w sytuacji, w której firmy są rezydentami podatkowymi krajów, z którymi Niemcy podpisały tego typu umowy.
 
Nasi przedstawiciele rejestracji firm w Niemczech pomagają biznesmenom w uzyskaniu informacji na temat stawek podatkowych i przepisów podatkowych obowiązujących w tym kraju.

Spotkaj się z nami w Niemczech

Zadzwoń do nas teraz na +49 69 71 67 2 67 0 aby umówić się na spotkanie z naszymi ekspertami zakładanie firm w Niemczech.


Alternatywnie można włączyć firmę bez podróży do Niemiec.

Kontakt